do Senátu Parlamentu ČR 2016

7. – 8. října 2016 se konalo 1. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR souběžně s volbami do zastupitelstva Pardubického kraje

14. – 15. října 2016 se konalo 2. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

 

Kandidát Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 2. kolo
3 Horská Miluše Mgr. 48 61,54
8 Menšík Jaroslav Ing. arch. 30 38,46

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 419

účast: 78, tj. 18,62 %

platných hlasů: 78

Výsledky na stránkách ČSÚ – ZDE

 

Kandidát Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo
1 Novotný Petr Ing. Ph.D., MBA 4 2,45
2 Daňhel Karel Ing. 3 1,84
3 Horská Miluše Mgr. 53 32,51
4 Ninger Vladimír MUDr. Ph.D. 14 8,58
5 Čáslavka Jiří Mgr. 8 4,90
6 Studnička Pavel 9 5,52
7 Žďárský Emanuel RNDr. CSc. 7 4,29
8 Menšík Jaroslav Ing. arch. 39 23,92
9 Štěpánek Petr Mgr. 5 3,06
10 Novák David Ing. 21 12,88

 

Oznámení o době a místě konání voleb ZDE

Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu PČR 2016