Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané,

v příloze s Vámi sdílíme Aktuální statistické údaje č. 3/2024 zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz. infolist3_2024

Nové publikace a datové výstupy ČSÚ:

Komentáře na aktuální témata v kraji (zaměstnanost a mzdy, nezaměstnanost, školská statistika, příjmy a životní podmínky domácností, chov hospodářských zvířat, obyvatelstvo v kraji)  https://www.czso.cz/csu/xe/aktuality

Obyvatelstvo v roce 2023 (předběžné údaje za ČR, kraje, okresy, SO ORP, obce)

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2023

https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr

https://www.czso.cz/csu/xe/obyvatelstvo-v-pardubickem-kraji-v-roce-2023

Definitivní údaje o stavu a pohybu obyvatel v roce 2023 (včetně věkové struktury) ČSÚ zveřejní 17. 5. 2024.

Příjmy a životní podmínky domácností 2023 (datová publikace s údaji i za kraje v tabulkách č. 15.1 a 15.2)

https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-x6dl59cm5z

Česko v číslech (graficky poutavě zpracovaná publikace s údaji i za kraje, včetně mezinárodního srovnání)

https://www.czso.cz/csu/czso/cesko-v-cislech-2023

 

Dnes byl také zveřejněn Statistický bulletin – Pardubický kraj – 1. až 4. čtvrtletí 2023 | ČSÚ (czso.cz)