Změny jízdních řádů od 01.09.2022

Vážení spoluobčané,

sdílíme s Vámi informace ke změnám jízdních řádů od 01.09.2022.

Kromě každoročního návratu k plnému provozu dochází k významným změnám v trasování některých linek, v přímé anebo následné souvislosti s dokončením výstavby dvou nových trolejbusových tratí ve městě – na nadjezdu Paramo a v ulici Studentská. Detailní informace naleznete zde:

Rozsáhlé změny v dopravě od 01.09.2022 | Dopravní podnik města Pardubic a.s. (dpmp.cz)