Volby do Evropského parlamentu 2024

Vážení spoluobčané, sdílíme s Vámi informace k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu, které se uskuteční na území ČR ve dnech 07. a 08. června 2024.

Volby do Evropského parlamentu 2024 | Starý Mateřov (starymaterov.cz)

Voličské průkazy (§ 30 zákona o volbách)

Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky (NE v zahraničí u zastupitelského úřadu, tam hlasování do EP neprobíhá)!!!

 Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého či přechodného pobytu voliče (přechodný pobyt pouze u cizinců EU), popř. zastupitelské úřady (byť se u těchto nehlasuje), je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu (zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je trvalého charakteru, nejedná se o jednorázový zápis).

vzor žádosti o vydání voličského průkazu

 

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 23. května, a to:

  • osobně voliči,
  • osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí voličského průkazu (nikoliv k podání žádosti o jeho vydání),
  • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu (nejlépe do vlastních rukou).